NAZAJ

Sanitarna toplotna črpalka GORENJE SPLIT

Lastnosti split sanitarne Toplotne črpalke Gorenje

 • Enostavna in univerzalna montaža;
 • Agregat toplotne črpalke je lahko postavljen v ali izven objekta;
 • Možnost vgradnje na obstoječi ogrevalnih system s pomočjo dodatnega toplotnega izmenjevalca znotraj zalogovnika;
 • Prilagojena montaža za montažerje klimatskih naprav;
 • Standardne komponente omogočajo enostavno vzdrževanje in preprosto servisiranje;
 • Tiho delovanje.

Sestavljena iz Hranilnika sanitarne vode (200l ali 300l), Kontrolne enote in zunanje enote.

Hranilnik sanitarne vode 200l

 • Dodatni toplotni izmenjevalec1,0 m2
 • Predpripravljena prirobnica za elek-trični grelec 6/4˝
 • Hitri priključki za hladilne cevi;
 • Kondenzator: Po zunanjem obodu navit cevni aluminijasti kondenzator Φ=8mm

Hranilnik sanitarne vode 300l

 • Dodatni toplotni izmenjevalec1,4 m2
 • Predpripravljena prirobnica za elek-trični grelec 6/4˝
 • Hitri priključki za hladilne cevi;
 • Kondenzator: Po zunanjem obodu navit cevni aluminijasti kondenzator Φ=8mm

Zunanja enota – agregat toplotne črpalke

 • Zunanja enota on/off klimatske nap-rave;
 • Zunanja ali notranja inštalacija;
 • Optimizirana kapilara za zalogovnik sanitarne vode
 • Medij R410A (polnitev750 g)

Kontrolna enota

 • Namestitev na steno
 • Dodatno dva temperaturna senzorja; tip PT1000 (mesto inštalacije: 1 v hranilniku sanitarne vode; 2 v zunanjem izmenje-valcu agregata toplotne črpalke )

Območje delovanja:

 • Nad 7°C (temperature okolice)
 • Sanitarna voda: Od 10 do 55°C
 • Funkcija antilegionele;

Nastavitve kontrolne enote:

 •  avtomatski defrost
 • nastavitve temperature sanitarne vode;
 • Antilegionelna funkcija

Copyright © 2019 www.diplomat.si All Rights Reserved.  Powered by Alen H.